SUOM. VALIKKO & PÄÄSIVU


Kirjan sisällys

Esipuhe

V

1
1.1
1.2
1.3

Joitakin vastaavuuksia
Tasasähkön aika
Modulaatiomenetelmät
Poikkeutuskäämit

1
1
2
3

2
2.1
2.2
2.3

Toisen asteen järjestelmät
Ominaistaajuus ja Q-arvo
Vastetyypit
Resonanssipiirit

4
5
9
13

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Sähködynaamisen elementin toiminta
Magneettiset voimavaikutukset
Liikeyhtälöt virtaohjauksella
Liike-SMV:n vaikutus
Induktiivinen SMV
Kokonaisimpedanssi
Liikeyhtälöt jänniteohjauksella
Äänen synty
Suuntaavuus ja torvivaikutus
Tehon kulutus
Mikrofoni-SMV

19
19
23
27
32
34
38
40
45
49
52

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Jänniteohjauksen seuraukset
Sähkömotoristen voimien kierrätys
Mikrofonitakaisinkytkentä
Ulkoinen mikrofoniyhteys
Mekaanisten häiriöiden takaisinkytkentä
Vaihemodulaatio
Induktanssimodulaatio
Induktanssin epälineaarisuus
Resistanssivaihtelut
Oheiskomponenttien epälineaarisuudet
Ohjaus matalilla taajuuksilla

54
55
56
62
66
71
73
77
81
82
85

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Virtaohjauksen periaatteet
Thévenin- ja Norton-vastikkeet
Ohjaustilan arviointi
Herkkyysparametrien vaikutus
Monitiejärjestelmät
Elementtien soveltuvuus
Mikrofonit ja äänirasiat
Putkivahvistimien salaisuus

88
89
92
94
96
101
106
110

6
6.1
6.2
6.3

Nousevan vasteen kompensointi
RCL-korjaus
Kaksoiskelakorjaus
Korjaus kahdella elementillä

112
112
118
124

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Mallitus ja simulointi
Pientaajuusmallitus
Analogian yleistys
Puhekelainduktanssin mallitus
Kaksoiskelaelementit
Kaksi elementtiä samassa tilassa
Suodatinkelat
Operaatiovahvistimet

126
127
131
134
137
138
140
143

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Resonanssin kompensointi
Passiivinen muokkaus
Jännitejakomuokkain
Napojen siirto
Linkwitz-korjain
Aktiivitakaisinkytkentäinen korjain
RCL-takaisinkytkentäinen korjain
Kaksoisintegraattorimenetelmä
Säädettävä kiinteänapainen korjain
Säädettävä liukuvanapainen korjain

145
145
148
152
154
156
160
164
168
172

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Resonanssivaihtelut
Virtariippuvuus
Lämpötilariippuvuus
"Sisäänajo"
UV-herkkyys

174
175
177
178
180

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

Vahvistintoteutukset
Sarjavastusmenetelmä
Virtatakaisinkytkentä
Stabiilisuus
Kuorman yhdistäminen maahan
Käyttö 1-puolisella teholähteellä
Siltakytkentä
Modifioitu Howland-transkonduktori
Tee se itse -projekti
Kuulokkeiden käyttö

182
182
183
188
189
190
192
193
196
205

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Kaiutintoteutukset
Koteloinnin periaatteet
Vaimennusaineet
Elektrolyyttikondensaattorien käyttö
Projekti CS-12
Projekti CS-8
Minimivaiheinen aktiivisuodatin

207
207
211
213
217
229
236

12
12.1
12.2
12.3
12.4

Suojaukset
Vahvistimien suojaus
Kaiuttimien suojaus
Puhekelan lämpöhälytin
Ylipoikkeamahälytin

240
240
241
246
247

13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

Mittausmenetelmiä
Resonanssiparametrien määritys
SMV-erotin
Kapasitanssin mittaus
Induktanssin mittaus
Jännitehäviötön virtamittari
Kelan häviöiden mittaus

250
250
252
257
260
262
264

14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

Myyttejä ja asenteita
Sähköisen vaimennuksen koko kuva
Nousunopeussärö
Kompressoinnin vitsaus
Mikä RMS-teho?
Ryhmäviiveen oikea merkitys
Musiikilla on väliä

266
266
269
271
275
276
278

LIITTEET

A

Johdatus kompleksilukuihin

283

B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Lineaaristen järjestelmien ominaisuuksia
Määritelmiä
Derivaattorit ja integraattorit
Esitys aikatasossa
Taajuusvaste
Siirtofunktiot
Navat ja nollat
Minimivaiheisuus
Vaihelineaarisuus

288
289
292
297
302
306
310
313
316

C
C1
C2
C3
C4
C5

Signaalien taajuussisältö
Jaksolliset signaalit
Kertaluonteiset signaalit
Jatkuvaluonteiset signaalit
Aika- ja taajuustason vastaavuus
Testisignaaleista

319
319
322
325
329
332

D

HDY:n ratkaiseminen

337

E

Desibeliasteikko

338

F

Vahvistimen kuviointi

339

G

Teholähteen kuviointi

340

H

SMV-erottimen kuviointi

341