PÄÄSIVU
SISÄLLYS
ESIPUHE
NÄYTESIVUJA
JÄNNITEOHJAUKSEN VAKAVAT VIAT
SÄRÖESIMERKKEJÄ
VAHVISTINKYTKENTÖJÄ
PROJEKTEJA
> PUHDASVIRTAKAIUTIN CCS-7
> TRANSKONDUKTANSSIVAHVISTIN
> KAIUTIN CS-12
> KAIUTIN CS-8
> A-LUOKAN PÄÄTEVAHVISTIN
> SERT-VAHVISTIN
VAIMENNUKSESTA
REKISTERÖITYJÄ IDEOITA
2-ASTEISET VOIMAKKUUSSÄÄDÖT
TEKIJÄSTÄ
OTA YHTEYTTÄ


Saatavissa suomeksi:

Kaiuttimien virtaohjaus

Olennaisten särö- ja häiriövaikutusten eliminointi

fysikaalisesti oikealla käyttötavalla

Kansikuva: Kaiuttimien virtaohjaus

Pehmeäkantinen, 341 sivua, ISBN 9781463503253

Miksi sähködynamiikan peruslait on jätetty huomiotta kaiutintoimintojen suunnittelussa? Suoraan puhuva selonteko jänniteohjauksen haitoista ja läpikotainen, perustavanlaatuinen opas fysikaalisesti järkevään sähködynaamisten kaiuttimien käyttöön virtaohjauksella.

On perusteltua väittää, että käytännöllisesti katsoen kaikkien olemassa olevien kaiutinjärjestelmien äänenlaatu on vakavasti kärsinyt puhekelaan indusoituvien moninaisesti epämääräisten sähkömotoristen voimien vuoksi (johtuen sekä liikkeestä että induktanssista), jotka tärvelevät virran kulkua; ja mikä dramaattista - mitattavissa oleva näyttö on selkeää ja ylenmääräistä. Näitä sisäisiä jännitekomponentteja itsessään ei koskaan voida vaimentaa minkäänlaisella vahvistimella, mutta niiden vahingollinen vaikutus virtaan ja siten äänelliseen toimintakykyyn voidaan eliminoida riittävällä lähdeimpedanssilla. Siten myös putkivahvistimien salaisuus käy selväksi.

Kirjoitettu kaikille akateemisesta yhteisöstä maallikkoharrastajiin. Uudenlaisten vahvistimien ja kaiuttimien suunnitteluperiaatteiden ja esimerkkiprojektien ohella kirja tarjoaa myös olennaisia ideoita mallitukseen, suodatinsuunnitteluun, mittauksiin ja suojaukseen sekä valaisevan johdatuksen lineaarisiin analogiajärjestelmiin.

Takakannesta

Onko todellakin mahdollista, että maailman äänentoistovahvistimet toimivat - ja ovat toimineet alkuajoista lähtien - väärällä periaatteella? Onko myös mahdollista, että tämän teknillisen suurerehdyksen aiheuttama äänellinen vääristymä on olennaisesti huonontanut kaiuttimilla tuotetun äänen kokemistamme, heijastuen jopa sivilisaatiomme musiikilliseen kehitykseen?

Fysiikan lakien mukaan sähkövirta on se, joka saa kaiutinelementissä aikaan kalvon kiihtyvyyden, joka puolestaan tuottaa äänenpaineen. Kuitenkin kaikki päätevahvistimet pyrkivät usein jopa kynsin hampain ohjaamaan kaiuttimen napoihin tulevaa jännitettä, joka vaikuttaa vain välillisesti puhekelassa kulkevaan virtaan.

Kaiuttimien virtaohjaus ei silti ole aivan uusi idea. Jotkut sen tuomista eduista, kuten harmonisen särön pieneneminen ja taajuuskaistan laajentuminen ovat olleet tunnettuja ainakin asiantuntijoille. Kuitenkin suuri tietämättömyys vallitsee niistä monista vakavista häiriömekanismeista, joita perinteinen jänniteohjaus väistämättä tuottaa ja jotka ovat kokonaan tai osittain poistettavissa oikein toimivalla virtaohjauksella. Virtaohjaus ei myöskään edellytä aktiivikaiuttimia sen enempää kuin jänniteohjauskaan, vaan radikaali parannus äänenlaatuun on saavutettavissa yksinkertaisin periaattein. Lineaaristen järjestelmien ominaisuuksiin sekä tutkimukseen nojautuen kirjassa oiotaan muitakin audiotekniikan virhekäsityksiä.

Tätä kirjoitettaessa markkinoilla ei ole vielä nähty juuri lainkaan virtaperiaatteella toimivia kokoäänialueen audiolaitteita. Eräänä syynä voi olla, että bassoelementin resonanssin hallintaa virtaohjauksessa on pidetty hankalana. Tähän esitellään uusia, käytännöllisiä menetelmiä ja kytkentöjä niin, että tekniset esteet periaatteen laajamittaiselle hyödyntämiselle ovat pois raivattuja. Edelleen osoitetaan, että jänniteohjaukseen liittyvä ns. sähköinen vaimennus on todellisuudessa täysin mitätöntä perusresonanssialueen ulkopuolella.

Kirja on laadittu yleistajuisella kielellä sekä ammattilaisille että kiinnostuneille maallikoille, joten uuden ajattelutavan mukaiset vahvistimien ja kaiuttimien toteutusperiaatteet tulevat kaikkien ulottuville. Tavallista piirisimulaattoria voidaan käyttää myös akustisen vasteen ennakointiin tarvitsematta erikoisohjelmia. Liitteissä tarjotaan harvinaista pohjatietoa analogiajärjestelmistä.

Muuta olennaista, mm.

 • Kuinka simuloida kaiuttimen akustista vastetta samoin kuin sähköistä käyttäytymistä sekä taajuus- että aikatasossa
 • Kuinka mallittaa elementin induktanssi helposti ja tarkasti piirisimulointiin
 • Käytännöllisiä mittausmenetelmiä olennaisille resonanssiparametreille
 • Miksi äänipaine seuraa kalvon hetkellistä kiihtyvyyttä eikä poikkeamaa, ja vastaavasti miksi liikkuvan massan minimointi ei todellisuudessa auta vähentämään mitään säröjä
 • Miksi kutakin taajuusvastetta kohden (amplitudi & vaihe) voi olla olemassa vain yksi transienttivaste (kullekin syötteelle)
 • Uusia ja käytännöllisiä piiriratkaisuja Linkwitz-muunnoksen toteuttamiseen bassoille
 • Olennaisia ilmiöitä liittyen elementin resonanssiparametrien vakauteen
 • Kuinka mitata kondensaattoreita ja keloja suurella tarkkuudella käyttäen vain perusvälineitä ja referenssivastusta
 • Mitä ja kuinka vakavaa on kompressointisärö (johtuen kompressoreista, rajoittimista yms.)
 • Mitä ryhmäviive oikeasti merkitsee ja mitä se ei merkitse
 • Innovatiiviset yhden operaatiovahvistimen komplementaariset suodattimet kaistankorostukseen ja kaistanvaimennukseen

Jos äänenlaatuasiat merkitsevät mitään, älä jää ilman tätä välttämätöntä tietämystä, jota et muualta saa!

Myynnissä:

Amazon.de

Saatavilla myös Adlibriksessa, mutta huom: täällä kaikki kassatoiminnot on ulkoistettu monikansalliselle tietojenkeruujätti Klarnalle, joka kerää kaikilta myös yksityiskohtaiset ostostiedot hyväksikäyttääkseen niitä ilman rajoja.


Vertaisarvioitu tutkimus jänniteohjauksen aiheuttamasta säröstä: Comparative Measurements on Loudspeaker Distortion: Current vs. Voltage Control.

Katso myös artikkeli EDN-verkoston sivuilla: osa 1 & osa 2.