SUOM. VALIKKO & PÄÄSIVU


Kotimaisia patentteja

Nro 122088
Hyv. 15.8.2011
NOUSEVAN TAAJUUSVASTEEN KOMPENSOINTI VIRTAOHJATUSSA PASSIIVIKAIUTTIMESSA

TIIVISTELMÄ:
Sähködynaamisten kaiuttimien äänenlaatua voidaan parantaa hyvin paljon syöttämällä kaiutinelementtejä virtasignaalilla perinteisen jännitesignaalin sijaan. Virtaohjauksen aikaansaamiseksi elementin näkemän lähdeimpedanssin on oltava suuri elementin omaan impedanssiin verrattuna. Ongelmana on, että virtaohjauskäytössä kaiuttimen nousevaa taajuusvastetta ei voida kompensoida yksinkertaisella elementin rinnalle lisättävällä RC-piirillä, koska tällöin suuri lähdeimpedanssi menetetään. Esitetyssä ratkaisussa käytetään kaksoispuhekelaelementtiä (2) sekä virranjakoverkkoa (3), joka passivoi toisen puhekelan suurilla taajuuksilla tuottaen näin tarvittavan taajuusvasteen korjauksen säilyttäen samalla kuitenkin lähdeimpedanssin verraten suurena.


Nro 122649
Hyv. 15.5.2012
SUOJAPIIRI VIRTAOHJATULLE KAIUTTIMELLE

TIIVISTELMÄ:
Ohjaamalla sähködynaamista kaiutinta virtasignaalilla tavanomaisen jännitesignaalin sijaan voidaan saavuttaa paremman äänenlaadun lisäksi myös paremmin toimiva suojaus kaiutinelementtien ylikuormituksen varalle. Virtaohjatun kaiuttimen tehosuojaus voidaan toteuttaa dynaamisesti ja toistoa katkaisematta kytkemällä suojattavan elementin (1) rinnalle tasasuuntaajan (2) välityksellä tehotransistori (5), jonka ohjausjännite kuvaa mainitun elementin (1) puhekelan lämpenemistä. Tarkkailtavaa jännitettä voidaan vielä suodattaa ennen tasasuuntausta, jotta jännite vastaisi paremmin puhekelaresistanssissa häviävää jännitettä.


Hyödyllisyysmalli FI9007
Hyv. 16.12.2010
PASSIIVIKAIUTINYKSIKKÖ (PUHDASVIRTAINEN KAIUTIN)

SELITYS
VAATIMUKSET
PIIRUSTUKSET