PÄÄSIVU
SISÄLLYS
ESIPUHE
NÄYTESIVUJA
JÄNNITEOHJAUKSEN VAKAVAT VIAT
SÄRÖESIMERKKEJÄ
VAHVISTINKYTKENTÖJÄ
PROJEKTEJA
> PUHDASVIRTAKAIUTIN CCS-7
> TRANSKONDUKTANSSIVAHVISTIN
> KAIUTIN CS-12
> KAIUTIN CS-8
> A-LUOKAN PÄÄTEVAHVISTIN
> SERT-VAHVISTIN
VAIMENNUKSESTA
REKISTERÖITYJÄ IDEOITA
TEKIJÄSTÄ
OTA YHTEYTTÄ
KESKUSTELE


Tekijästä

Kirjoittaja valmistui diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta (nyk. ylipisto) v. 1990, erikoistuen sovellettuun elektroniikkaan ja mittaustekniikkaan. Hän on omistanut paljon ajastaan ja kyvyistään virtaohjausasialle suorittaen sitoutumatonta tutkimusta ja kokeita suurella kiinnostuksella ja omaa myös patentit kolmeen aiheeseen liittyvään keksintöön. Kirjassa nämä ainutlaatuisen ja uraauurtavan työn hämmästyttävät tulokset ja löydökset tulevat nyt kaikkien saataville.