Kaksiasteiset voimakkuussäädöt

Kun äänenlaadulla on väliä, perinteisten voimakkuuspotentiometrien aiheuttamat varsin merkittävät kanavatasapainovirheet voivat tulla helposti liiallisiksi varsinkin alhaisilla kuuntelutasoilla, missä potentiometrin tarkkuus on kriittisintä. Tyypillinen ilmoitettu seurantavirhe logaritmisille kaksoispotentiometreille on 3 dB, joka kuitenkin pätee vain -20 dB:n vaimennukseen saakka kattaen näin käytännössä vain nupin kääntöalueen oikean puoliskon, eikä sen alapuolelle luvata mitään. Sovitettuja monikkopotentiometrejä on yleensä saatavana vain suurasiakkaille lisähintaan. Eräs tunnettu valmistaja kylläkin ilmoittaa seurantavirheen koko käytännön vaimennusalueella, mutta nämä rajat voivat kuitenkin olla riittämättömiä, tai aitoja tuotteita voi olla vaikea saada monissa osissa maailmaa.

Digitaalisten ratkaisujen ohella tavallinen keino on käyttää pitkäketjuista askelvaimentinta, jossa tarkkuus määräytyy kiintovastusten arvoista. Vaikka näin päästään lähes täydelliseen kanavatasapainoon, on tavassa useita varjopuolia:

  • Askelten lukumäärän on oltava hyvin suuri (usein 24) askeleen pitämiseksi järkevän pienenä koko tarvittavalla alueella. Tämä tekee toteutuksesta kookkaan ja työlään.
  • Saavutettava askelkoko on tavallisesti 2 dB tai enemmän, mikä voi olla riittämätön erotuskyky joillekin.
  • Kaksikkokiertokytkimiä näin suurella asentomäärällä ja ensiluokan laadulla on vaikea saada kohtuuhintaan.
  • Kaikkien väliasentojen läpi klikkailu laajoissa säätöliikkeissä voi olla rasittavaa.
  • Joitakin huolettaa lisäkohina, jonka ajatellaan kasvavan signaalipolulla olevien vastusten määrän kanssa.

Näitä haittoja voidaan helpottaa käyttämällä kaksivaiheista lähestymistapaa, jossa karkeaa ja hienoa säätöä hallitaan kahdella pienemmällä nupilla yhden suuren sijasta. Hienosäätö voidaan toteuttaa myös lineaarisella potentiometrillä säilyttäen silti riittävän tiukka kanavatasapaino. Alla on esitetty kaksi vaimenninpiiriä, joista kummastakin on kaksi suunnitteluversiota:

Yhdistelmävaimennin

2-asteinen askelvaimennin