SUOM. VALIKKO & PÄÄSIVU


Esipuhe

Kirjan lisänimi saattaa aluksi kuulostaa liikoja lupaavalta tai ylipuhuvalta, mitä se ei kuitenkaan lainkaan ole, sillä kuten erityisesti luvussa 4 ilmenee, kyse on todellakin äänentoistoteknologian perusteellisesta erehdyksestä.

Meitä on näet petetty - ei niinkään tahallisesti mutta tuottamuksellisesti tai tietämättömyydestä kylläkin - tarjoamalla käyttöömme yksinomaan fysiikan tosiasioista piittaamattomia audiopäätelaitteita ja luomalla käytännön tueksi vielä kummallisia myyttejä, jotka eivät kestä perusteellista tarkastelua. Onnettominta nykykäytännössä on, että kaiuttimen monin tavoin epämääräisten sähkömotoristen voimien sallitaan vapaasti sekoittua toistettavaan signaaliin.

Avaamasi kirja on tulos monien vuosien tutkimuksesta ja työstä ja tiettävästi ensimmäinen kaiuttimien virtaohjaukseen paneutuva teos maailmassa. Liikkeelle on lähdetty puhtaalta pöydältä, eikä lukijalta vaadita välttämättä alan aikaisempaa tuntemusta. Käytetty symboliikka on mahdollisimman yksinkertaista, eikä mallia ole otettu alan yleisestä, vaikeasti hahmotettavasta symboliikasta.

Kirja on tarkoitettu silmien avaajaksi ja oppaaksi uudenlaiseen tekniikkaan sekä uusien innovaatioiden ja inspiraation lähteeksi ja yleisten harhakuvien raivaajaksi kaikille, jotka ovat jossain tekemisissä äänentoistotekniikan tai musiikin kanssa. Sisältö ja esitystapa soveltuvat sekä akateemiselle yhteisölle että alan harrastajille ja kaikille kiinnostuneille, mutta ennen kaikkea laiteteollisuudelle esitetyt periaatteet ja ideat tarjoavat valtavasti uusia mahdollisuuksia.

Markkinoille tulon ongelmana voi kuitenkin olla historian painolasti eli entisten tuotteiden perusteleminen sekä se, että virtaohjauskaiutin ei sovellu käytettäväksi tavanomaisen jännitevahvistimen kanssa eikä tavanomainen kaiutin sovellu hyvin virtaohjattavaksi. Tällainen ristiinkäyttö olisi jollain tavoin estettävä, ja tiennäyttäjiksi soveltuisivat kenties parhaiten uudet toimijat, jotka pystyvät valmistamaan sekä vahvistimia että kaiuttimia.

Esitetyt suunnittelu- ja rakennusohjeet antavat kaikille rakenteluhenkisille mahdollisuuden päästä kokemaan käytännössä virtaperiaatteen tuoma dramaattinen äänenlaadun parannus astumatta niihin sudenkuoppiin, joihin puutteellinen tietämys helposti johtaa ja tarvitsematta jäädä odottelemaan teollisten valmistajien heräämistä. Samalla myös yleinen analogiaelektroniikan harrastaminen ja osaaminen voi saada uutta sisältöä.

Varsinaisen virtaohjausinformaation lisäksi esitetään myös uusia ideoita ja menetelmiä mm. suodatinsuunnitteluun, tietokonemallitukseen ja mittauksiin. Kaiuttimen toimintayhtälöt ja mallitus selitetään ymmärrettävällä tavalla, ja lineaaristen järjestelmien perusteet opetetaan niitä taitamattomille.

Vallitsevia epäkohtia tuodaan esiin paikoin melko pontevastikin. Käsitellyt asiat ovat kuitenkin yleismaailmallisia, eikä kenelläkään ole syytä reagoida niihin henkilökohtaisesti, vaikka omien virhekäsitysten myöntäminen saattaakin joskus tuottaa epämukavuutta.

Mitä tulee virtaohjauksella saavutettavaan äänenlaatuun, sitä lienee turha kuvailla kovin paljon sanallisesti, koska kaikki adjektiivit ovat jo kuluneet käytössä tavanomaisten hifi-laitteiden arvioinneissa kautta aikojen. Kokemuksestani voin kuitenkin sanoa, että vaikka olen saanut kuunnella mm. messuilla sekä kalliita että erittäin kalliita jänniteohjausjärjestelmiä, en ole koskaan ollut tyytyväinen kuulemaani varsinkaan millään sähködynaamisilla kaiuttimilla. Käyttämäni virtaohjauslaitteisto on sen sijaan kuin eri maailmasta, ja olen vihdoin saanut olla täysin tyytyväinen. Ero on niin ratkaiseva, että kuuntelen mieluummin virtaohjausjärjestelmää vaikka monona kuin jänniteohjausjärjestelmää stereona, eikä paluuta entiseen ole.

Jos olet myös sitä mieltä, että kaiutintoimintojen suunnittelun pitäisi noudattaa sähködynamiikan ja muiden asianosaisten tieteenhaarojen tunnettuja lakeja mieluummin kuin jotain vanhaa tottumusta tai luotuja mielikuvia, älä jää toimettomaksi. Voit myös harkita arvioinnin jättämistä käyttämäsi kirjakaupan sivulle tai muualle.

E. M.